office@amm.co.me +382 67 933 000

Budimir Raičković na skupu CRT Global Dialogue u Rusiji

Uvažavajući rezultate koje je Asocijacija menadžera Crne Gore postigla posebno na planu povezivanja menadžera na prostoru Jugoistočne Evrope, globalni izvršni direktor CRT – Caux Round Table Global Dialogue dr. Stephen B. Young, pozvao je predsjednika AMM-a Budimira Raičkovića da učestvuje na skupu koji će se održati 6. i 7. oktobra u Sankt Peterburgu, u Rusiji.

Pored globalizacije i finansijskih tokova, jedna od ključnih tema će biti i saradnja na prostoru Jugoistočne Evrope kao i perspektiva regiona, o čemu će izlaganje imati gdin Raičković. CRT je ocijenio da je osnivanje Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope AMSEE i saradnja između poslovnih lidera i menadžera u ovom regionu, a posebno na prostoru Zapadnog Balkana, dobar primjer sa kojim će gdin Raičković upoznati učesnike ovog značajnog skupa.  

Učesnici Global Dialogue će biti predstavnici Japana, Evrope, Sjedinjenih država i Rusije. Isti će se održati na Postiplomskim studijama menadžmenta Univerziteta Sankt Peterburga, koji tom prilikom obilježava 25 godina postojanja.

Između ostalog, dr. Young je bio pomoćnik dekana na Pravnom fakultetu na Harvardu, a kasnije dekan na Pravnom fakultetu Univerziteta Hamline. Trenutno je član Izvršnog odbora nezavisnih finansijskih savetnika u Ženevi i član je odbora Magni Global Assets, kompanije za upravljanje investicijama.  Trenutno je predavač korporativne društvenu odgovornost na Karlsonovoj školi menadžmenta Univerziteta Minesota i Sasin institutu za poslovnu administraciju Univerziteta Chulalongkorn, Tajland. Jedan je od  kreatora  pokreta  korporativne društvene odgovornosti i autor djela „Put do moralnog kapitalizma“ i „Moralni kapitalizam“.

Prvi Global Dialogue je održan 1986. godine u mjestu Caux – Švajcarska, a bio je posvećen diskusiji o tenzijama u svijetu, od kada nosi naziv Caux Round Table Global Dialogue.

CRT predstavlja mrežu senior poslovnih lidera iz čitavog svijeta koji se zalažu za slobodno, fer i prosperitetno globalno društvo zasnovano na principima moralnog kapitalizma i odgovornim vladama.

Ovaj poziv predstavlja veliko priznanje Asocijaciji menadžera Crne Gore koja 29. oktobra obilježava 5 godina postojanja.