office@amm.co.me +382 67 933 000

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Upravom za kadrove, Asocijacijom menadžera Crne Gore i Britanskom organizacijom NICO (Međunarodna organizacija Sjeverne Irske) organizovao je prezentaciju pod nazivom “Značaj upravljanja ljudskim resursima”

Prisutnima su se obratili Dekan Ekonomskog fakulteta, docent dr Nikola Milović,direktorica Uprave za kadrove, gđa Svetlana Vukovićkao i ambasador Velike Britanije u CrnojGori, gdin Ian Witing.

U svom obraćanju studentima i profesorimafakulteta, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore, gdin Budimir Raičković, je između ostalog istakao:

„Pitanje upravljanja ljudskim resursima je od značaja za velike države i kompanije, a u državi sa malim brojem stanovnika, kao što je Crna Gora, koja je suočena sa negativnim demografskim trendovima i nerijetko težnjom mladih ljudi da svoju perspektivu traže na drugim destinacijama, ono dobija na svojoj naglašenosti.

Bez kvalitetnog ljudskog potencijala, energije, kreativnosti, inovativnosti i inicijative, nema ni uspješne privrede, a ni efikasne javne uprave.

Kada govorimo o privredi, primjetno je da velike kompanije sve veći značaj pridaju oblasti upravljanja ljudskim resursima i nerijetko se menadžeri koji su nadležni za ovu oblast nalaze u najužim rukovodstvima takvih kompanija, dok  se kod malih i srednjih preduzeća u najvećoj mjeri ovo pitanje svodi na oblast radnih odnosa tj. formalne aspekte.

Upravo realizacija ovakvih i sličnih projekata umnogome može pomoći boljoj interakciji i sagledavanju potreba privrede od strane naučno stručnih institucija i javne uprave.

Svakako da stoji ocjena da sistem obrazovanja generalno nije usklađen sa onim što su potrebe privrede, ali nikako to pitanje ne treba pojednostavljivati i na naučno obrazovni segment svaljivati sve razloge za probleme neadekvatne ponude kadrova.

Očekivanje je da fakulteti ponude dobro pripremljene kadrove sa mnogo većim stepenom praktičnih znanja i vještina, a da kompanije i javna uprava dalje rade i ulažu u njihovo unapređenje i napredovanje.

Kada je u pitanju javna uprava, potreba građana i privrede je da imaju mnogo kvalitetniji, efikasniji i produktivniji servis.

Takođe, najviši državni i lokalni funkcioneri ne samo da bi trebali da obrate pažnju na proces upravljanja ljuskim resursima, nego bi i sami trebali da prolaze kroz niz programa i obuka.

Postoje naravno niz razlika u sistemu upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi i kompanijama, ali što se više javna uprava bude približavala tzv. tržišnom modelu, to će ta razlika biti manja, a rezultati i servis javne uprave kvalitetniji i efikasniji.

Očekivanje privrede je da javna uprava ima mnogo bolji pristup planiranju i zapošjavanju kadrova, te da se u najvećoj mogućoj mjeri izvrši depolitizacija javne uprave, kao i da stručnost, kompetentnost i rezultati budu isključiva mjera zapošljavanja, napredovanja i nagrađivanja kadrova na nivou državne i lokalne uprave.“

Datum: 29/09/2016