office@amm.co.me +382 67 933 000

Formiran Odbor za mlade i inovacije Asocijacije menadžera Crne Gore

Formiran Odbor za mlade i inovacije Asocijacije menadžera Crne Gore

Mladi i inovativni ljudi perspektiva ekonomskog razvoja države

Izvršni odbor AMM-a na današnoj sjednici donio odluku da se formira Odbor za mlade i inovacije. Okupljanje mladih ljudi oko ideja dobrog upravljanja, preduzetništva i inovacija predstavlja najbolji osnov za ubrzan ekonomski oporavak i razvoj Crne Gore. Polazeći od tog stava kao i potrebe za što većim uključenjem mladih ljudi u ekonomske tokove i kreiranje socijalno ekonomskog ambijenta, koji će im ponuditi kvalitetne i mnogo bolje perspektive, Izvršni odbor je definisao ovaj Odbor kao jedan od strateških organa AMM-a.

Za predsjednicu je izabrana Andrea Roganović, marketing kordinatorka kompanije Laganoo, koja je završila studije za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.

Cijeneći poziciju i značaj Odbora, za koordinatorku saradnje sa Izvršnim odborom i članstvom Asocijacije, imenovana je izvršna direktorica AMM-a Anđela Radosavović.  

U sastav Odbora su ušli mladi menadžeri i menadžerke iz različitih oblasti crnogorskog poslovanja:

Zoran Davidovac, šef Odjeljenja za nabavke – Cerovo; Vuk Čađenović, izvršni direktor – Damar; Katarina Savković, šefica kancelarije – AMM; Žana Burić, zamjenica direktora – Hilton hotel, Andrija Pešić, izvršni direktor – Hotels Group Montenegro Stars; Svetlana Goranović, menadžerka prodaje i marketinga – Ramada hotel; Marko Ivanišević, menadžer za razvoj poslovanja – Roaming Networks; Nikola Đuranović, menadžer marketinga i prodaje – BM marketing agencija; Nikola Lekić, finansijski menadžer – NALL International; Nikola Marković, rukovodilac plana analize i kredit kontrole – Imlek Boka; Siniša Mićunović, šef Službe za podršku prodaje – Sava osiguranje; Siniša Milačić, samostalni referent – Agencija za zaštitu konkurencije; Srđan Đušić, menadžer – Megapromet; Vladimir Kitaljević, stručni saradnik izvršnog direktora za tehnička pitanja – EPCG; Nikola Pejović, mladi lider – Delta Transportni Sistem i Sara Mirotić, student – UCG Ekonomski fakultet.

Za sekretara Odbora imenovan je Momčilo Miketić – AMM.

Odlučeno je da konstitutivna sjednica bude održana do kraja februara.