office@amm.co.me +382 67 933 000

Intervju izvršne direktorice Anđele Radosavović za Exclusive Magazin

  1. Direktorica ste Asocijacije menadžera CG i generalni sekretar Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope, koliko su zahtjevne funkcije koje obavljate i koji ciljevi koje ste postavili su vama i lično i poslovno prioritetni? (Zašto uživate u svom poslu)

Biti u operativnom smislu na čelu ovakvih institucija je samo po sebi zahtjevno i odgovorno jer Vas poslovna zajednica prepoznaje, što podrazumijeva jednu vrstu žrtvovanja dijela svoje privatnosti. Raznolika struktura članstva, međunarodna povezanost i složen privredni i društveni ambijent, sa sobom nose niz razičitih poslova i zadataka počev od dnevnih komunikacija, organizacije različitih događaja, susreta ne samo za članstvo već i za najuže rukovodstvo AMM-a, što zahtijeva veliku fokusiranost i posvećenost.

Sve navedeno me ispunjava jer mi daje priliku da lično napredujem, stičem nove poslovne kontakte i sarađujem sa ljudima od kojih mogu zaista puno naučiti.

Kada su prioritetni ciljevi u pitanju, privatno i poslovno sam usmjerena na lični napredak, a nedvosmisleno sam posvećena da zajedno sa najužim rukovodstvom i članstvom dam puni doprinos da Asocijacija i dalje bude jedna od najsnažnijih i najuticajnijih institucija.

  1. Korona je izazvala velike turbulencije u poslovnom svijetu. Na koji način vi kao Asocijacija menadžera odgovarate na izazove koje je nametnula epidemija?

Kao što Vam je poznato, AMM je među prvima najavila ozbiljnu ekonomsku krizu koju će pandemija izazvana Korona virusom prouzrokovati, a posebno smo skrenuli pažnju da će se jako reflektovati na crnogorsku privredu odnosno turizam kao noseću granu. Nažalost bili smo u pravu i pripremili se na ono što dolazi, tako da smo naš rad i aktivnosti usmjerili ka inicijativama koje smo intenzivno, kroz formu naših preporuka, slali Vladi Crne Gore. Pored toga, u cilju pomoći našem članstvu, organizovali smo niz značajnih online konferencija i webinar-a, a takođe kroz redovnu komunikaciju sa članstvom prikupljamo informacije o problemima sa kojima se suočavaju, pokušavajući da im, u granicama naših mogućnosti, pomognemo.

Ukratko naš odgovor je: proaktivan pristup, prilagođavanje našeg poslovanja i djelovanja, kao i otvorenost za sve inicijative članstva u ovom veoma izazovnom vremenu.

  1. Šta je to što čini uspješnog menadžera u 21. vijeku?

Uspješnu menadžerku – menadžera 21. vijeka upravo čine znanje, kompetentnost, rezultati, timski rad, a čini mi se najviše empatija za ljude u timu. Posebno je važno da menadžer novog doba mora biti spreman na svoju, rekla bih svakodnevnu edukaciju i praćenje trendova, jer određeni način upravljanja koji je važio u nekim starijim vremenima apsolutno nije adekvatan za novo doba. Posebna crta uspješnog menadžera je otvorenost i spremnost da sasluša argumente svojih saradnika i da se prilagodi timu kojim upravlja, a ne obratno.

  1. Dobar menadžer mora biti i dobar lider. Vaša funkcija spaja oboje. Koje vaše osobine su vas definisale kao lidera?

Zavisno od pozicije, da li se radi o senior ili middle menadžmentu, dobar menadžer treba da teži ka usvajanju i liderskih vještina, a za organizacije ili kompanije je dobro ukoliko su rukovodeći ljudi verzirani u oba smisla. Tačno je da moja funkcija zahtijeva spajanje menadžerskih i liderskih vještina, na čemu treba i dalje da radim. Svakako da mi je drago ukoliko me dio javnosti, a posebno poslovna zajednica prepoznaje kao mladu liderku ove organizacije, što me dodatno obavezuje. Upravo prepoznavanje rezultata rada od strane kolega i koleginica iz Asocijacije, za mene je najveći kompliment, pri čemu želim da naglasim značaj i podršku ljudi iz predsjedništva AMM-a koji su mi dali šansu da napredujem.

  1. Poručili ste: Vjerujete u sebe, sreća prati hrabre! Da li na tome temeljite Vašu životnu i poslovnu filozofiju?

Ovo pitanje je posebno inspirativno i značajno za mene.

Hrabrost definišem kao iznošenje stava i djelovanje u skladu sa istim. Moj stav kao mlade poslovne žene je da i poslovno i privatno moramo stojati iza svojih ciljeva, ne osvrćući se na dobronamjerne i manje dobronamjerne „savjete“, naročito u konzervativnim sredinama kakva je do skoro bila Crna Gora, ali na sreću mijenja se. Lično se trudim da nikome ne dozvolim da opredjeljuje moj poslovni i privatni put, već da samostalno donosim odluke.

Hrabrost jeste esencija uspjeha žene da bude ravnopravna i jednaka, rušeći tabue i ustaljene načine razmišljanja, da korača ambiciozno i korektno ka ostvarivanju svojih ciljeva a da pri tome pobijedi svoje strahove.

  1. Pored posla na koja životna zadovoljstva su usmjerena vaša interesovanja, šta vam predstavlja posebnu radost?

Neizmjernu radost za mene predstavljaju trenuci provedeni sa porodicom i bliskim prijateljima, uz beskrajnu dozu šale i smijeha, kao i kvalitetna muzika, dobra knjiga ili film.