office@amm.co.me +382 67 933 000

IT sektor mora brže i kvalitetnije rasti

Sektor IT mora brže i kvalitetnije rasti kako bi mogao odgovoriti svim izazovima i potrebama koje nameće digitalna transformacija, tim prije što poslovanje ovog sektora ima multiplikativni efekat na cijelu privredu – što se bude bolje i brže razvijao ovaj sektor brže i bolje će se crnogorska privreda digitalno transformisati. Ovo je ocijenjeno na zajedničkoj sjednici Odbora udruženja Informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore (PKCG) i Odbora za digitalnu transformaciju Asocijacije menadžera, održanoj 12. maja 2021. godine.

“Stanje u ICT sektoru je razmotreno prezentovanjem finansijskog iskaza sektora za 2020. godine, te je diskutovano o strategijama digitalne transformacije i sajber bezbjednosti, kao i o izmjenama Zakona o elektronskom dokumentu”, navode iz PKCG.

Sjednicu su vodili predsjednici pomenutih odbora Aleksandar Radulović i Vladan Tabaš, uz podršku sekretarke OU ICT Nade Rakočević, koja je i predstavila informaciju o stanju u ICT sektoru, na osnovu podataka iz predatih finansijskih iskaza za 2020 godinu i sekretarke ODT-a AMM Katarine Savković.

“Okolnosti koje su uslijedile zbog pandemije COVID-19 imale su, sudeći prema finansijskim iskazima za 2020.godinu, u odnosu na druge sektore, minimalne posljedice na poslovanje ICT sektora. Kroz infrastrukturu i usluge koje pruža, ICT sektor imao je izuzetno značajnu ulogu u prevazilaženju problema koji su nastali usljed pandemije. Obezbijeđeno je nesmetano i kontinuirano funkcionisanje brojnih e-usluga, te integritet i neprekidnost funkcionisanja mreža u uslovima izrazito povećanog saobraćaja i zahtjeva korisnika za dodatnim kapacitetima i većim brzinama prenosa”, kazali su iz PKCG.

Prema njihovim riječima iako nedovoljno razvijen, IT sektor je odgovorio na niz zahtjeva za novim e-servisima i softverskim rješenjima, nakon što su se pokazali neophodni za: rad od kuće, e-učenje i sprovođenje obrazovnih programa na daljinu, elektronsko plaćanje, e-trgovinu, time pokazujući sve prednost IT industrije koja se ogleda u njenoj fleksibilnosti, bez potrebe za resursima koji su nedostupni ili neobnovljivi.

“U okviru ICT sektora, shodno podacima dobijenim iz finansijskih iskaza za 2020.godinu, posluje 970 kompanija koje zapošljavaju 4.441 radnika, i u odnosu na prethodni izvještajni period broj kompanija se povećao za 17%, a broj radnika je povećan za 15%. Ukupan prihod sektora iznosio je 376,1 mil.eura što je pad od 6%. Gubici su povećani za 32%, dok dobit bilježi pad od 9%.
ICT sektorom kako po prihodu, tako i po broju radnika koje upošljava, dominiraju podsektor telekomunikacija i podsektor kompjuterskog programiranja, konsultanstkih i drugih srodnih djelatnosti”, navode u saopštenju iz PKCG.

Kako dodaju, prihod telekomunikacionog sektora za 2020. bio je 236,5 miliona eura, što predstavlja pad prihoda za 9,6% u odnosu na 2019. godinu.

“Pored telekomunikacionog sektora, koji obezbjeđuje eInfrastrukturu, IT sektor svakako je jedan od nosilaca digitalne transformacije. IT sektor čini 690 kompanija (23% više u odnosu na 2019. godinu) koje obuhvataju djelatnosti kompjuterskog programiranja, konsultanstke i drugih srodnih djelatnosti i informaciono uslužnih djelatnosti. U okviru IT sektora zapošljeno je 1.832 radnika, 20,9% više u odnosu na prošlu godinu”, ističu iz PKCG.

Prihod IT sektora, kako kažu, iznosio je 71,7 miliona eura tj. 14,9% više u odnosu na prethodni izvještajni period, a dobit sektora je veća za 38,8%, ali je zabilježen rast gubitaka od 20,7%.

“IT sektor mora brže i kvalitetnije rasti kako bi mogao odgovoriti svim izazovima i potrebama koje nameće digitalna transformacija, tim prije što poslovanje ovog sektora ima multiplikativni efekat na cijelu privredu – što se bude bolje i brže razvijao ovaj sektor brže i bolje će se crnogorska privreda digitalno transformisati. Strateški razvoj ovog sektora doprinio bi njegovom bržem rastu u skladu sa potrebama savremene ekonomije”, zaključila je sekretarka Nada Rakočević.

Članovi odbora inicirali su upućivanje zahtjeva ka Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija u cilju dobijanja više informacija o najavljenom servisu eFakture, ocjenjujući da ova aktivnost Ministarstva ima konkurentski odnos prema crnogorskom IT sektoru i nije u skladu sa očekivanim mjerama podsticaja rasta ovog sektora.

Predsjednik OU ICT Privredne komore Aleksandar Radulović ocijenio je da ICT sektor dijeli sudbinu ostatka privrede, te da jedan od pravaca intezivnog i kvalitetnog razvoja predstavlja izvozna ekspanzija.

“Nadamo se stimulativnijem zakonskom okviru za izvozne aktivnosti”, kazao je Radulović.

Predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju AMM Vladan Tabaš ističe da je sektor IT napredovao u prošloj godini, sa rastom od 11 odsto.

“Naše ambicije time nijesu zadovoljene, a preduslov za dobre rezultate je između ostalog dobar pravni okvir”, kazao je Tabaš.

On je upoznao članove odbora sa planiranom dinamikom donošenja strategija digitalne transformacije i sajber bezbjednosti Crne Gore, te izmjena Zakona o elektronskom dokumentu.

Resorno ministarstvo će, prema njegovim riječima, angažovati konsultante iz Estonije i Slovenije na poslu izrade Strategije digitalne transformacije Crne Gore.

“Na predstavnicima ICT sektora je da daju predloge koji će biti objedinjeni i upućeni Ministarstvu za uključivanje u dokument Strategije. Planirano je da se prvi nacrt Strategije pošalje Evropskoj komisiji na mišljenje u oktobru a da Vlada konačnu verziju usvoji u decembru 2021. godine”, rekao je Tabaš.

On ističe da je neophodno da se izrade analiza i strategija razvoja IT sektora i akcionih planova i da odbori moraju insistirati na tome.

“Razvoj države bez snažnog IT-a nije moguć”, rekao je Tabaš.

Kako navodi, usaglašavanje po pitanju Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore predviđeno je da se završi polovinom novembra, te da se ovaj dokument usvoji u decembru.

“Usvajanje Predloga Izmjene Zakona o elektronskom dokumentu planirane su za četvrti kvartal. Osnovna novina je upotreba digitalnog pečata, a tu je i mogućnost ovjere digitalnog dokumenta kod notara kvalifikovanim elektronskim potpisom”, naveo je Tabaš.

Članovi odbora su istakli neophodnost veće uključenosti privrednika u donošenje strateških dokumenata.

S tim u vezi, odbori su pozvali ICT kompanije da doprinesu obezbjeđenju inputa za izradu strateških dokumenata.

Članovi odbora su još jednom su pozvani da uzmu učešće u panelu „ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban“, koji Privredna komora i Asocijacija menadžera organizuju 14. maja u 10h.

https://www.cdm.me/ekonomija/it-sektor-mora-brze-i-kvalitetnije-rasti/