office@amm.co.me +382 67 933 000

Izazovi digitalne transformacije

Cijeneći aktuelnost izazova digitalne transformacije u Crnoj Gori, a posebno izazove hakerskih napada sa kojima smo bili suočeni u avgustu i čije posljedice još uvijek saniramo, ovaj događaj organizujemo u saradnji sa IPC Tehnopolis.  

Događaj – predavanje će biti održano u multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis u Nikšiću, u petak 23. decembra, sa početkom u 10:30h.