office@amm.co.me +382 67 933 000

Konstituisan prvi Odbor za primjenu vještačke inteligencije (AI) i drugih naprednih tehnologija AMM-a

Asocijacija u korak sa vremenom

Konstituisan prvi Odbor za primjenu vještačke inteligencije (AI) i drugih naprednih tehnologija AMM-a

U Podgorici je konstituisan Odbor za primjenu AI i drugih naprednih tehnologija Asocijacije menadžera Crne Gore. U skladu sa odlukom Predsjedništva AMM-a za predsjednika Odbora je imenovan Ivan Šoć, osnivač kompanije Five Group. Na funkciji zamjenika predsjednika biće Dražen Raičković, izvršni direktor kompanije Business Universal Media, a za sekretara Odbora Katarina Savković.

Pored pomenutih, u članstvo Odbora su ušli i predstavnici biznisa, nauke i medija: Pavel Chagoiko – generalni menadžer – EPAM Systems, Tomo Popović – vanredni profesor – Univerzitet Donja Gorica, Stevan Šandi – istraživač saradnik – Univerzitet Donja Gorica, Slavko Kovačević – saradnik u nastavi za oblasti Digitalna obrada signala i računarstvo – Elektrotehnički fakultet, Filip Ivanović – direktor Digitala – TV Vijesti.

Polazeći od značaja koji sve više dobija vještačka inteligencija i druge napredne tehnologije posebno na polju poslovne primjene ali i otvorenih pitanja i nedovoljne regulacije koje se tiču sigurnosti, privatnosti i drugih aspekata, Asocijacija menadžera Crne Gore prateći savremene tokove donijela je odluku da ovu oblast uključi u svoj Statut i da sa današnjom konstitutivnom sjednicom pokrene rad ovog Odbora.

Ivan Šoć je zahvalio predsjedniku i rukovodstvu AMM-a na ukazanom  povjerenju da bude na čelu ovog značajnog Odbora i između ostalog istakao: „Formiranjem odbora napravljen je jos jedan u nizu koraka Asocijacije Menadžera da Crna Gora kroz oblast IT- a i naprednih tehnologija u budućnosti transformiše značajan dio svoje ekonomije. Naravno, očekivanja imamo već sada, ali više bih volio da ih stavimo sa strane i za godinu dana govorimo o postignutim rezultatima. Osvrnuo bih se i na samu strukturu Odbora – upravo to što već sada imamo predstavnike iz različitih oblasti, kao i iskustva članova kako iz naše zemlje, ali i inostranstva daje dobru početnu poziciju kada je u pitanju postizanje zacrtanih ciljeva.“

Zamjenik predsjednika Odbora Dražen Raičković je istakao da je Asocijacija menadžera tačno prije 6 godina formirala prvi Odbor za digitalnu transformaciju koji je dao značajne rezultate i da konstituisanjem ovog novog Odbora pokazatelj da Asocijacije menadžera prati i aktivno djeluje na svim poljima koji su značajni za poslovni i društveni razvoj.

Globalna kompanija EPAM Systems je dala podršku radu Asocijacije na ovom polju a njen predstavnik u Odboru, generalni menadžera Pavel Chagoiko je istakao: „Naša kompanija posluje u preko 50 država. U Crnoj Gori smo proteklih 2 godine i polako se upoznajemo sa poslovnim ambijentom. Vrlo smo radi da podijelimo naša iskustva ne samo kada je riječ o primjeni naprednih tehnologija, već i pozitivna iskustva upravo u cilju stvaranja povoljnog ambijenta poslovanja.“

Datum: 21/07/2023