office@amm.co.me +382 67 933 000

Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović razgovarao sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore

 Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović razgovarao sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore 
 Nema povećanja poreza, intenzivnija saradnja sa poslovnom zajednicom 
 
,,Nema namjere za povećanjem postojećih poreskih opterećenja ali ima za intenziviranje saradnje i otvoreniji dijalog između Vlade i poslovne zajednice” – poručio je ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović na današnjem sastanku sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore – Budimirom Raičkovićem, predsjednikom, Zoranom Savićem, zamjenikom predsjednika i Radovanom Radulovićem, potpredsjednikom za preduzetništvo.
Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora, zaključeno je da, u cilju povećanja budžetskih prihoda, treba kako snažnija poreska disciplina, tako i širenje poreskog obuhvata.
 
Predsjednik Asocijacije menadžera, Budimir Raičković kazao je da Ministarstvo finansija Crne Gore vidi ne samo kao važnog partnera sa kojim treba kontinuirani dijalog, već i kao kao korektivnu i pokretačku snagu na putu održivosti i stabilnosti privrede, u globalno posmatrano, složenom trenutku.
 
Pored razgovora o sivoj ekonomiji kao evidentnom problemu, pažnja je data i ozbiljnim izazovima sa kojima se država suočava po pitanju ubiranja prihoda od online trgovine, odnosno kupovine na daljinu, kao i prihoda od izdavanja privatnog smještaja i drugih djelatnosti. Ministar je podsjetio na značaj podsticanja svijesti svakog pojedinca da razmišlja i reaguje kao ,,inspektor” u situacijama kada se suočava sa nepoštovanjem zakonskih mjera, poput neizdavanja fiskalnih računa.
 
Raičković je izrazio očekivanje da će se Vlada Crne Gore a posebno Ministarstvo finansija još aktivnije uključiti u proces digitalne transformacije i podržati formiranje ,,Digitalne koalicije” koju su inicirale Asocijacije menadžera i ostala poslovna udruženja.
Sagovornici su saglasni da je potrebno kreirati ciljano rasterećenje privrednika kada su u pitanju društveno odgovorne aktivnosti, naročito donacije humanitarnog i edukativnog karaktera.
 
Zoran Savić, zamjenik predsjednika i Radovan Radulović, potpredsjednik za preduzetništvo Asocijacije ukazali su na probleme sa kojima se privrednici suočavaju u oblastima ugostiteljstva i osiguranja, što je dodatno potvrdilo potrebu da se ubuduće institucionalno još pažljivije osluškuju potrebe privrede.
 
Prvi susret ocijenjen je dobrim temeljem početka konkretnije saradnje, a kao sljedeći zajednički korak najavljen je panel koji će biti prilika, da u širem kontekstu i sastavu, poslovna zajednica iznese zapažanja i problematiku sa kojom se u poslovanju suočava.
 
Tom prilikom najavljeno je i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija i Asocijacije menadžera Crne Gore.
 
Datum: 08.07.2022. godine