office@amm.co.me +382 67 933 000

Najsnažnija imena iz oblasti digitalizacije do sada

Asocijacija menadžera predstavila novi „digitalni tim“

Najsnažnija imena iz oblasti digitalizacije do sada

Sve veća dostignuća i mogućnosti koje pruža digitalizacija kao i okolnosti nastale pandemijom, uticale su na to da Asocijacija menadžera podigne na viši nivo svoje aktivnosti u ovoj oblasti i okupi najbolji tim u Crnoj Gori, kako bi snažnije i brže radili na digitalnoj transformaciji.

U skladu sa tim, Izvršni Odbor AMM-a, donio je odluku da imenuje novi sastav Odbora za digitalnu transformaciju. Ovaj strateški Odbor Asocijacije menadžera je prvi odbor takve vrste u Crnoj Gori, nakon čega su i druge poslovne organizacije formirale slična tijela.

Za predsjednika Odbora izabran je Vladan Tabaš, generalni direktor kompanije Čikom.

Radom Odbora će upravljati koordinacioni tim koji pored predsjednika Odbora čine: Dejan Abazović, savjetnik premijera za IT u Vladi Crne Gore; Aleksandra Radojević, direktorica Sektora za strategiju i rizike u kompaniji Mtel; Stevan Ljumović, savjetnik u Direktoratu za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja; Dražen Raičković, izvršni direktor kompanije Finance plus; Dmitar Ćulafić, direktor poslovnog razvoja u kompaniji Roaming Networks; Jelena Milojković, direktorica kompanije ZZI, kao i članovi IO AMM-a Slavoljub Popadic i Anđela Radosavovic.

Iz oblasti digitalizacije, medija i nauke članovi Odbora su: Vladimir Vulić, suosnivač Digitalizuj.me; Filip Ivanović, direktor digitala u Daily pressu-izdavaču novine i portala Vijesti; Valentina Radulović, direktorica za inovacije u DigitalBee; prof. dr Božo Krstajić, profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore; Stevan Šandi, Asistent i Research Engineer na Univerzitetu Donja Gorica.

Svoje predstavnike su dali i ostali vodeći teloperateri u Crnoj Gori, tako da su članovi ovog tijela ispred Crnogorskog Telekoma Dušan Banović, direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju, a ispred Telenora, Tamara Džuver, menadžerka Sektora za razvoj proizvoda i digitalnih kanala. 

Članovi Odbora iz bankarskog sektora su: Ivan Vučinić, izvršni direktor Sektora za IT i operacije u CKB-u; Adis Balota, rukovodilac Službe za GDPR i digitalnu transformaciju u Lovćen banci; Bojan Burić, direktor Sektora direktnih kanala u Erste banci; Veselin Radulović, direktor razvoja u Addiko banci i Nikola Milović, direktor Sektora podrške u Hipotekarnoj banci.

Iz sektora osiguranja u Odbor su imenovani: Boris Jauković, šef Službe za informaciono digitalne tehnologije u Sava osiguranju i Draško Ćulafić, direktor Službe za ICT u Lovćen osiguranju.

Za sekretara Odbora imenovana je Katarina Savković, Office Manager u AMM-u.

Ugled koji uživa AMM i Odbor za digitalnu transformaciju u poslovno društvenoj zajednici potvrđeni su činjenicom da su u novi sastav odbora ušli  stručnjaci  angažovani u Vladi CG, predstavnici  nauke i medija i predstavnici vodećih komapanija iz oblasti IT-a i digitalizacije, teloperateri, banke i osiguravajuće kuće, tako da Odbor po svom sastavu predstavlja svojevrsnu digitalnu koaliciju.

Izvršni odbor Asocijacije menadžera je ostavio mogućnost, i poziva poslovne organizacije, institucije i  kompanije koje ulažu u digitalnu transformaciju, i žele da sarađuju ili budu uklljučene u rad i aktivnosti ovako koncipiranog Odbora za digitalnu transformaciju, da se jave sa svojim prijedlozima, inicijativama i projektima.

Asocijacija menadžrera će i dalje istrajavati na stavu da poslovna  zajednica ne treba da čeka već da sama  pokreće i realizuje inicijative, a Vlada i lokalne uprave i donosioci odluka treba da stvore ambijent i daju podršku svim kvalitetnim idejama i inicijativama.

Digitalan transformacija Crne Gore i primjena novih tehnologija nije pitanje želje, već nam je i aktuelni trenutak pokazao da je to nužnost i šansa za privredu, kao i prilika da se efikasnost i kvalitet državnih servisa poveća na dobrobit građana, poslovne zajednice i sveopšteg društveno ekonomskog oporavka.

Datum: 13.03.2021. godine.