office@amm.co.me +382 67 933 000

Novoimenovana ambasadorka Francuske u Crnoj Gori posjetila Asocijaciju menadžera CG

Maskay: značajna uloga AMM-a na polju liderstva i menadžmenta

Novoimenovana ambasadorka Francuske u Crnoj Gori NJ.E. Anne-Marie Maskay posjetila je Asocijaciju menadžera Crne Gore i tom prilikom se susrela sa predsjednikom AMM-a Budimirom Raičkovićem.  

Raičković je tokom sastanka upoznao gđu Maskay sa aktivnostima Asocijacije u proteklom periodu kao i sa budućim planovima. Poseban akcenat je stavlen na zalaganje AMM-a za vladavinu prava, predvidljiv poslovni ambijent, kao i potrebu daljeg unapređenja liderskih i menadžerskih znanja u privatnom i javnom sektoru, daljoj profesionalizaciji i depolitizaciji javne uprave kao i podizanju znanja i principa korporativnog upravljanja, kako u preduzećima u državnom tako i privatnom vlasnitvu. Dalje je istakao da Asocijacija menadžera snažno podržava ubrzano ispunjavanje ciljeva na putu priključenja Evropskoj uniji.

Ambasadorka Maskay čestitala je značajan jubilej od 10 godina, koji ovih dana proslavlja Asocijacija menadžera i posebno se osvrnula na kvalitetnu saradnju koju u nizu godina ostvaruje ambasada Francuske u Crnoj Gori i AMM. Maskay je istakla očekivanje da će se saradnja još više produbiti i intenzivirati kroz različite projekte i aktivnosti, sa posebnim osvrtom na Ugovor o saradnji potpisan februara 2023. godine, između AMM-a i Francusko-crnogorskog poslovnog kluba. 

Ambasadorka Francuske je posebno pozitivno ocijenila i pozdravila ulogu Asocijacije na polju liderstva i menadžmenta i u tom kontekstu posebno pozitivno ocijenila planirane aktivnosti Odbora za žensko liderstvo. Nadalje, Maskay je ocijenila da su misija Asocijacije i dalje aktivnosti izuzetno značajni za crnogorsku poslovnu i širu zajednicu na putu za EU.

Ocijenjeno je da između Francuske i Crne Gore postoje široke mogućnosti saradnje na poslovnom planu i to u različitim vidovima turizma, ekologije, energetike, digitalne transformacije i slično.