office@amm.co.me +382 67 933 000

Održan radni sastanak rukovodstva Asocijacije menadžera Crne Gore i Uprave za kadrove

Dana 8.11.2017.godine održan radni sastanak rukovodstva Asocijacije menadžera Crne Gore i Uprave za kadrove. Ispred Uprave za kadrove istom su prisustvovali direktorica Svetlana Vuković, pomoćnica direktorice Jadranka Đurković i načelnica Odsjeka za planiranje i razvoj stručnog usavršavanja Blaženka Dabanović, dok su ispred AMM-a bili predsjednik Budimir Raičković, zamjenik predsjednika Zoran Savić i izvršna direktorica Anđela Radosavović.

Tema sastanka je bila analiza dvogodišnje saradnje i sljedeći koraci u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja ciljeva i misije obije institucije. Posebna pažnja je posvećena „Programu obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima“, kojem obije strane daju podršku.

Na sastanku je definisan mehanizam za unapređenje komunikacija, tromjesečno evaluiranje postignutih rezultata, a dogovoreno je i donošenje Plana i Programa aktivnosti za narednu godinu.