office@amm.co.me +382 67 933 000

Potpisan Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom

Asocijacija menadžera Crne Gore potpisala je danas Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom, kojim je definisan okvir buduće saradnje na unapređenju funkcionisanja.

Sporazum, potpisan od strane direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše i predsjednika Asocijacije menadžera Budimira Raičkovića, predviđa zajedničke aktivnosti vezane za razmjenu informacija od koristi za menadžere, posebno donosioce odluka sa posebnim akcentom na propise koji regulišu poreski ambijent, organizaciju seminara, stručnih rasprava i obuka, te realizaciju projekata od obostranog značaja.

Primjenom sporazuma biće omogućena obostrana i kontinuirana razmjena iskustava, ekspertize i najbolje prakse, uključivanje predstavnika Poreske uprave u projekte i stručna tijela Asocijacije i organizacija događaja u cilju ostvarivanja strateških ciljeva obije strane potpisnice.

Nakon potpisivanja Sporazuma u prostorijama Poreske uprave održan je i inicijalni sastanak kojem su, pored Direktora Poreske uprave i Predsjednika Asocijacije, prisustvovali službenici Poreske uprave Sreten Grebović, Gordana Pejović, Biljana Jelić i Danilo Jovanović, kao i izvršna direktorica Asocijacije Anđela Radosavović uz potpredsjednike Vinka Nikića i Radovana Radulovića. Na sastanku su učesnici upoznati za oblastima u kojima postoji prostor za zajedničku saradnju, te precizirane aktivnosti zasnovane na odredbama Sporazuma, a čija realizacija je planirana za prvi kvartal 2018. godine.

Sporazum je potpisan u okviru proaktivnog pristupa Poreske uprave asocijacijama privrednika i poreskih obveznika u Crnoj Gori, u nastojanju da se kroz saradnju i zajedničke aktivnosti obezbijedi što veći stepen dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i da doprinos jačanju sveobuhvatnog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

 

 

Datum: 06/12/2017