office@amm.co.me +382 67 933 000

Potpisan Sporazum Uprave za kadrove i Asocijacije menadžera

Sporazum o saradnji, koji su danas potpisali predstavnici Asocijacije menadžera Crne Gore AMM i Uprave za kadrove, omogućiće razmjenu iskustava, znanja, ekspertize i dobrih praksi između te dvije institucije.

Sporazum koji su potpisali predsjednik AMM-a, Budimir Raičković i direktor Uprave, Svetlana Vuković, pruziće, kako je ocijenjeno, uzajamnu pomoć i podršku u uspostavljanju saradnje i povezivanju sa srodnim organizacijama, institucijama, kompanijama i naučnim ustanovama, prenosi Mina-business.

Raičković je saopštio da AMM, kao institucija koja okuplja menadžere iz privrede i državne uprave i preduzeća koja su u državnom vlasništvu, sporazum vidi kao jedan strateški dokument.

“Cijenimo da ova saradnja itekako može doprinijeti da dođe do veće profesionalizacije kada je u pitanju državna uprava i da napredujemo sa kadrom u smislu pružanja kvalitetnog servisa građanima i privredi”, rekao je Raičković na konferenciji za novinare.

On smatra da je vrlo važno da se napravi jedna interakcija između državne uprave koja pruža servis građanima i AMM.

“Mislimo da nema velike razlike između menadžera koji upravljaju u državnim organima i preduzećima i onima koji upravljaju u privredi. Svi oni treba da imaju liderske vještine znanja da se stalno edukuju”, kazao je Raičković.

On je rekao da se često dešava u praksi da ljudi prelaze iz državne uprave u kompanije i da je normalno da moraju biti osposobljeni.

Vuković je ocijenila da je jako važno da AMM bude uključena u aktivnosti koje se organizuju ne samo u Upravi za kadrove nego i u drugim institucijama.

“Jako je važno pogotovo kod analize postojećeg stanja i kod izrade zakona i podzakonskih akata da svojim sugestijama mogu da sugerišu neke stvari, da se urede na način koji će biti dobra osnova i povoljan ambijent za rad njihovih preduzeća na čijem su čelu”, navela je Vuković.

Prema njenim riječima, Uprava za kadrove i AMM dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, jer novo vrijeme zahtijeva nova znanja i vještine.

“Vremenu koje karakterišu stalne promjene i neizvjesnost su potrebni lideri koji pronalaze nove ideje i posao podižu na viši nivo”, kazala je Vuković.

Ona je zaključila da se Upravi i AMM poklapaju ciljevi koji se ogledaju u razvoju liderstva i menadžmenta, edukaciji kadra i unaprijeđenju poslovnog ambijenta.

Datum: 11/09/2015