office@amm.co.me +382 67 933 000

PwC predavanje “Upravljanje vremenom”

U saradnji sa PwC Akademijom za članove Asocijacije organizujemo seriju besplatnih predavanja i radionica.
Četvrto u seriji predavanja je na temu “Upravljanje vremenom” i biće održano 24.12.2015. u prostoru Uprave za kadrove Crne Gore, u multimedijalnoj sali, sa početkom u 11h.
Obuka je namijenjena zaposlenima svih profila koji žele da unaprijede način organizovanja radnih aktivnosti u okviru zadatih rokova i nauče kako da:

  • Organizuju svoje radne aktivnosti tako da ne moraju da pomjeraju zadate rokove
  • Definišu prioritete u okviru ključnih oblasti u kojima se očekuju rezultati (KRA)
  • Unaprijede produktivnost i poboljšaju rezultate u odnosu na ključne pokazatelje poslovanja (KPI)
  • Kažu NE svim zahtjevima koji nijesu na njihovoj listi prioriteta
  • Izbjegnu preopterećenost poslom
  • Sastave spisak obaveza koji će im omogućiti da efikasno izvršavaju svoje radne zadatke
  • Uspostave što bolju ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza

Prijavljivanje na office@amm.co.me, najkasnije do 21. decembra.

 

 

Datum: 07/12/2015