office@amm.co.me +382 67 933 000

Raičković se susreo sa novoimenovanim ambasadorom SR Njemačke NJ.E. Felten-om

Raičković se susreo sa novoimenovanim ambasadorom SR Njemačke NJ.E. Felten-om

Unapređenje liderskih i menadžerskih znanja i vještina značajan za put CG ka EU

Novoimenovani ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten danas je posjetio Asocijaciju menadžera CG.

Raičković je upoznao ambasadora sa desetogodišnjim radom i razvojem crnogorske liderske i menadžerske organizacije. Posebno je apostrofirao zalaganja Asocijacije menadžera za još snažnijom profesionalizacijom i depolitizacijom na svim poljima djelovanja, naročito u oblasti upravljanja preduzećima u državnom vlasništvu koja su generator i od presudnog značaja za crnogorsku ekonomiju.

Raičković je istakao da Asocijacija menadžera snažno podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj Uniji, kao i potrebu da se kroz podizanje konkurentnosti ekonomije približimo evropskim standardima, a pri tome će nam jako biti bitno da poseban fokus stavimo na unapređenje ljudskih resursa i takozvanu reindustrijalizaciju kako bi smanjili izuzetno visoku uvoznu zavisnost.

Takođe Raičković je upoznao NJ.E. da će se 19. oktobra održati konstitutivna sjednica CEO Foruma koji je okupio najeminentnije crnogorske i strane top menadžere iz različitih oblasti i privrede.

Ambasador SR Njemačke Felten je pozitivno ocijenio aktivnosti Asocijacije menadžera i istakao da su upravljačke i liderske vještine jako značajne i da bi trebale biti ključni preduslov, kako u javnoj administraciji tako i u državnim preduzećima.

U daljem je istakao da će Njemačka i dalje pružati podršku Crnoj Gori na putu za EU.

Sagovornici su saglasni da Njemačka kao snažna ekonomija, svojim savjetima i preporukama može pomoći i Crnoj Gori u pronalaženju kvalitetnih rješenja za prevazilaženje ekonomskih izazova. Takođe sistem crnogorskog obrazovanja još snažnije treba da bude povezan sa realnim sektorom, kako bi zajednički kreirali kadrove potrebne crnogorskoj privredi i njenom razvoju.

Zaključeno je da će Ambasada Savezne Republike Njemačke i Asocijacija menadžera Crne Gore u narednom periodu raditi na osmišljavanju i realizaciji aktivnosti koje će prvenstveno biti usmjerene na još bolje povezivanje poslovne zajednice i menadžera.

Datum: 14.10.2022. godine.