office@amm.co.me +382 67 933 000

Rukovodstvo Asosijacije menadžera Crne Gore u razgovoru sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem

Predsjednik Vlade Duško Marković u današnjem razgovoru sa rukovodstvom Asocijacije menadžera Crne Gore izrazio je spremenost na saradnju sa tom organizacijom u realializaciji Vladinih politika. Prostor za saradnju prepoznat je i u mogućnosti da Asocijacija menadžera daje mišljenja i inicijative u kreiranju kadrovskoh rješenja u Vladinim tijelima i organima državne uprave.
 
Predsjednik Marković izrazio je zadovoljstvo zbog susreta sa rukovodstvom Asocijacije menadžera ocjenivši da nikada nije dosta incijativa i aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje novih vrijednosti i valorizaciju razvojnih resursa. Premijer Marković je upoznao sagovornike sa rezultatima koje postiže Vlada, naglašavajući činjenicu da je poslovna zajednica u Crnoj Gori ohrabrena rezultazima koji su postignuti, što Vladi daje dodatni podstrek da nastavi sa aktivnostima, uz valorizaciju unutrašnjih potencijala i angažovanje domaćeg kapitala. Naravno, ulaganje inostranih investitora je od izuzetne važnosti za ekonomski razvoj Crne Gore.
 
Budimir Raičković, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore zahvalio se na prijemu rukovodstva Asocijacije i izrazio zadovoljstvo zbog toga što je Vlada prepoznala vrijednosti i mogućnosti te organizacije.
 
U ime organizacije koju predstavlja Budimir Raičković ocjenio je da je unaprijeđen poslovni ambijent u Crnoj Gori što je rezultat primjene Vladinih politika, naglašavajući da je poslovna zajednica ohrabrena tom činjenicom.
 
On je naglasio da Asocijacija fokus stavlja na ljudske resure, ocjenjujući da bez dobrih kadrova nema razvoja. „Napravili smo interakciju između privatnog, javnog i nevladinog sektora“, kazao Raičković i ocjenio da njihova organizacija može dati doprinos u postizanju bolje efikasnosti državne uprave.
 
Članovi rukovodstva asocijacije menadžera Crne Gore podsjetili su na dosadašnju saradnju sa pojedinim Vladinim tijelima i ukazili na potrebu da se predstavnici ove organizacije uključe u rad još nekih Vladinih tijela.
 
Premijer Marković je na kraju istakao potpunu otvorenost za saradnju sa Asocijacijom menadžera Crne Gore, računajući na sinergetske efekte takve saradnje.
 
U delegaciji Asocijacije menadžera Crne Gore bili su i Anđela Radosavović, izvršna direktorica, Radovan Radulović, potpredsjednik i Vinko Nikić, potpredsjednik.