office@amm.co.me +382 67 933 000

Saopštenje: Veće učešće privrede u kreiranju zakonodavnog okvira

          amm-mcg1

Ministarstvo ekonomije smatra da je komunikacija sa predstavnicima poslovnog  sektora i izvršne vlasti, s posebnim osvrtom na uklanjanje biznis barijera kroz donošenje zakonske regulative i saradnju sa lokalnom samoupravom, od izuzetnog značaja kako za Vladu Crne Gore, tako i za privredu, naglasila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na sastanku sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), ispred koje su pored predsjednika Budimira Raičkovića, sastanku prisustvovali potpredsjednik Radovan Radulović i izvršna direktorica Asocijacije Anđela Radosavović.

Ministarka Sekulić je istakla da će se u tekućoj godini raditi na donošenju Zakona o privrednim društvima, pozivajući predstavnike Asocijacije da daju svoje primjedbe i komentare na pomenuti tekst dok je u formi izrade. Ministarka je podsjetila na projekte koje realizuje Ministarstvo ekonomije, a koji se odnose na olakšice usmjerene na razvoj privrede, povećanje investicija i smanjenje nezaposlenosti. Sekulićeva je naglasila važnost promocije tih projekata kroz obilaske opština u Crnoj Gori, kao i kroz direktnu komunikaciju sa privrednicima.

Predsjednik Asocijacije je istakao da je veoma korisna mogućnost da AMM ima uticaj u kreiranju Zakona i ostalih pravnih akata koji bi se odnosili na sektor privrede.

„Učešće poslovnih asocijacija u formiranju ekonomske politike je veoma važno, posebno kroz jačanje saradnje  sa izvršnom vlašću na partnerskim osnovama“, naglasio je Raičković, predlažući da se formiraju „lokalni poslovni klubovi“ u čije bi formiranje i rad bile uključene zainteresovane poslovne asocijacije, lokalni privrednici, a punu podršku dale lokalne samouprave i Ministarstvo ekonomije.

Postignut je visok stepen saglasnosti oko potrebe promovisanja podrške države kompanijama i projektima usmjerenim ka proizvodnji i izvozu i na taj način ublažavanja i smanjenja trenda rasta uvozne zavisnosti Crne Gore, kao i visokog trgovinskog deficita.

Predstavnici Asocijacije menadžera su iznijeli stav da država treba još snažnije da posveti pažnju razvoju ljudskih resursa u privredi i vanprivredi, kao temelja sveukupnog društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore.

Ministarstvo ekonomije će dati podršku projektu „Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine“ koju organizuje AMM, a oko kojeg su se okupile najznačajnije poslovne asocijacije Crne Gore, jer predstavlja veoma značajan događaj u kontekstu podrške razvoju menadžmenta i ukupnog poslovnog ambijenta.

 

IZVRŠNA KANCELARIJA AMM-A

Datum: 02/02/2017