office@amm.co.me +382 67 933 000

Slavoljub Popadić izabran za predsjednika Skupštine AMM-a

Na redovnom godišnjem zasijedanju Skupštine Asocijacije menadžera Crne Gore, delegati donijeli jednoglasnu odluku da za predsjednika ovog važnog organa, na mandat od dvije godine, izaberu Slavoljuba Popadića.

Slavoljub Popadić je izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja i predsjednik CEO Foruma AMM-a. Rođen je 1965. godine. Diplomirao je elektroniku i telekomunikacije na Univerzitetu Crne Gore. U njegovoj bogatoj biografiji posebno se izdvajaju pozicije u Internet Crna Gora, prvom Internet servisu provajdera u CG-u (izvršni direktor), Crnogorski Telekom (glavni izvršni direktor). Vodio je veliki broj kompleksnih projekata, sarađuje i sa konsultantskom kompanijom ADIZES Institute (Santa Barbara USA) zapodručje South East Europe ASEE. U oblasti top menadžmenta usavršavao se u Njemačkoj, Engleskoj, Mađarskoj, Austriji i Holandiji.

Pored izbora predsjednika Skupštine, usvojen je Izvještaj o radu za 2018. i plan rada za 2019. godinu.

Fotografije

 

Datum: 06/03/2019