office@amm.co.me +382 67 933 000

Osvrt zamjenika predsjednika AMM-a Zorana Savića na objavu Međunarodne kompanije za kreditno osiguranje Coface

Međunarodna kompanija za kreditno osiguranje Coface objavila je da se među Top 500 kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi za 2017. godinu ne nalazi nijedna crnogorska, kao ni u Izvještaju za Balkan u Top 50 kompanija. Osnov za rangiranje je promet, broj zaposlenih, okvir kompanije i tržišta.

Komentare na ključne razloge ovakvog rezultata kao i šta je potrebno da se promijeni kako bi neke crnogorske firme obezbijedile svoje mjesto u ovakvim izvještajima, dao je gdin Zoran Savić, zamjenik predsjednika AMM-a.

“Ako se detaljnije analizira djelatnost kompanija koje su svoje mjesto našli na navedenoj listi, evidentno je da su u pitanju kompanije iz industrija koje u zadnje vrijeme doživljavaju ekspanziju u razvoju.

U prvom redu su kompanije koje svoje poslovanje baziraju na auto industriji, industriji energije, telekomunikacijama, kao i maloprodaji, koje svoje poslovanje obavljaju na teritoriji ne samo matičnih zemalja, već i na tržištu ostalih zemalja koje su članice Evropske unije.

Koliko je snažan rast kompanija u Top500 govori i podatak da je uslov za ulazak na listu 500 najboljih kompanija 2010. godine, bio njihov godišnji prihod koji je morao biti iznad 354 miliona eura, da bi ta ljestvica u 2017. godini iznosila 445 miliona eura.

Evidentno je da je osnovni razlog što nema naših kompanija u tim izvještajima, ograničenost tržišta na kojem posluju domaće kompanije, gdje je na ovako malom tržištu kakvo je naše vrlo teško biti dovoljno veliki da bi mogli da se poredimo sa kompanijama iz neuporedivo većih zemalja i razvijenijih industrija.

U prilog tome ide i činjenica da je najveća kompanija u Crnoj Gori po prihodima, Elektroprivreda Crne Gore, imala godišnji prihod od oko 276 miliona eura. Pored nje, po podacima Poreske uprave, u Crnoj Gori postoji oko 15-tak kompanija koje imaju prihod veći od 50 miliona eura.

Vrlo je teško dati odgovor na pitanje šta je potrebno da se promijeni da bi i crnogorske firme našle svoje mjesto u ovakvim izvještajima. 

Mišljenja sam da će se nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prvenstveno kroz lakši pristup tržištima država EU, poboljšan pristup finansiranju radi povećanja raspoloživih sredstava iz fondova EU, povećanje direktnih stranih investicija, kao i izvoznih aktivnosti, steći uslovi za brži rast ekonomije.

Medjutim, sigurno je da će pojedine domaće kompanije u tom procesu naići na određene izazove, gdje će od njihove spremnosti u prevazilaženju tih izazova, kao i spremnosti za kvalitetno prilagođavanje novim poslovnih okolnostima, zavisiti u kojoj mjeri će uspjeti da se kvalitetno pozicioniraju i ostvare rast.

Sa sigurnošću mogu reći da je u pitanju ozbiljan proces, u kojem trebamo biti realni i na pravi način sagledati naše mogućnosti, kako bi jednog dana, na zadovoljstvo svih nas i neka crnogorska kompanija zauzela svoje mjesto među gigantima sa liste najvećih kompanija.

Kada će taj dan doći, teško da iko može da predvidi.”

 

 

Datum: 08/10/2018