office@amm.co.me +382 67 933 000

Ivana Jovanović

Članica Odbora za HR, trening i edukaciju

Ivana Jovanović završila je primijenjeno računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Sertifikovani je kouč od strane Erickson Coaching International obrazovnog centra. Na funkciji je senior biznis partnera u ljudskim resursima kompanije Neregelia d.o.o. koja je dio organizacionog sistema Nelt Grupe i obuhvata kompanije koje se bave distribucijom i logistikom na tržištima Zapadnog Balkana i Afrike. Svoju karijeru započela je 2002. godine u sektoru servisa kupaca i finansija, zatim upravljanja kvalitetom, da bi od 2013. godine nastavila angažman u sektoru ljudskih resursa. U dosadašnjoj karijeri je bila uključena u ključne razvojne i organizacione promjene u kompaniji i stekla brojne vještine i znanja iz različitih oblasti. Značajan  doprinos je pružila u transformaciji službe ljudskih resursa iz administrativne u stratešku fukciju, građenju jakog biznis partnering sistema u ljudskim resursima u kompaniji, procesu akvizicije logističke kompanije Montenomaks Control&Logistics, kao i podršku u implementaciji politika i procesa u ljudskim resursima u kompaniji All Balcans Corporation, članici Nelt Grupe na tržištu Albanije. Udata je i majka troje djece.