office@amm.co.me +382 67 933 000

Aleksandra Radojević

Potpredsjednica AMM-a za međunarodnu saradnju i projekt menadžment, Članica Izvršnog odbora

Rođena je u Zaječaru, 1985. godine. Master studije završila je na UCL (University Collage London) u oblasti profesionalnog računovodstva (MSc in Professional Accountancy), a diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici na smjeru marketing. Za najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta proglašena je od strane Univerziteta Crne Gore 2007. godine. Aleksandra je član ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Takođe posjeduje licencu ovlašćenog revizora (Ministarstvo finansija Crne Gore) i ovlašćenog javnog računovođe (Savez računovođa i revizora Srbije). Svoju karijeru započela je u Esenu, u Njemačkoj, u kompaniji WAZ Medien Gruppe u sektoru marketinga. Od 2008. godine radi u Odjeljenju revizije u revizorskoj kuci PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, da bi 2009. godine nastavila rad u podgoričkoj kancelariji firme PricewaterhouseCoopers. Aleksandra je u BDO d.o.o. Podgorica u periodu od 2012. do 2015. godine bila rukovodilac odjeljenja za reviziju nakon čega je unaprijeđena u operativnog direktora. Tokom svoje karijere bila je odgovorna za pružanje usluga revizije i uvjeravanja širokom spektru multinacionalnih klijenata u telekomunikacionom sektoru, energetskom sektoru, sektoru finansija i bankarstva, sektoru upravljanja imovinom i drugim organizacijama u Srbiji i Crnoj Gori. Aleksandra je takođe radila na projektima rizika, savjetovanja, kao i konsultantskim projektima u transportu, saobraćaju, za brojne domaće i međunarodne klijente. Od januara 2018. godine imenovana je za direktora Sektora za strategiju i rizike Društva za Telekomunikacije “MTEL” doo. Govori engleski i njemački jezik, udata je i majka je troje dece.