office@amm.co.me +382 67 933 000

Bojan Burić

Član Odbora za digitalnu transformaciju

Bojan Burić je diplomirani ekonomista. Trenutno se nalazi na poziciji direktora Sektora direktnih kanala u Erste Bank AD Podgorica. Svoj radni angažman je započeo novembra 2001. godine u Barents Group of Bearing Point, kao dio projekta USAID podrške ekonomskoj reformi u Crnoj Gori. U Barents Group je radio i pomogao implementaciju trezorskog poslovanja u Ministarstvu finansija. U istoj firmi je od marta 2002. do decembra 2003. godine radio na projektu reforme platnog sistema i migraciji platnih operacija iz ZOP-a na poslovne banke. Januara 2004. godine počinje svoj radni angažman u Opportunity Bank AD Podgorica na poslovima platnih kartica. Od 2004. do 2009. godine je vršio nekoliko pozicija: od službenika do rukovodioca platnih kartica. U Opportunity Bank je započeo i razvio posao izdavanja platnih kartica i bankomatske mreže. Kupovinom Opportunity Bank od strane Erste Bank AD Podgorica - 2009. godine, postaje direktor Sektora distributivnih kanala, koja kasnije mijenja naziv u Sektor direktnih kanala koju obavlja i danas. Odgovoran je za oblasti poslovanja platnih kartica, elektronskog i digitalnog poslovanja i korisničke podrške (kontakt centra). Od 2004. godine do danas je implementirao nekoliko važnih projekata i usluga za banku kao što su: debitne i kreditne platne kartice za fizička i pravna lica, širenje bankomatske mreže, elektronsko i mobilno bankarstva, trajne naloge, info kanale - sms, viber i email, chip i beskontaktnu tehnologiju kao i POS terminale i eCommerce. Rukovodi timom od 12 zaposlenih.