office@amm.co.me +382 67 933 000

Budimir Raičković

Predsjednik Asocijacije

Budimir Raičković je diplomirani ekonomista, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore AMM i Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope AMSEE, akreditovani predstavnik Caux Round Table Global Dialogue za Jugoistočnu Evropu, član Izvršnog komiteta Evropske konfederacije menadžera CEC, na čelu je Odbora direktora kompanije Finance Plus. U dosadašnjoj karijeri pokrivao je odgovorne pozicije u sektoru bezbijednosti, diplomatiji, domaćim i stranim kompanijama i poslovnim organizacijama. Aktivan je u oblastima menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima, ekonomije, digitalne transformacije, preduzetništva, regionalne i međunarodne saradnje. Proaktivni društveni angažman između ostalog obilježava i to da je u funkciji potpredsjednika UPCG za međunarodne odnose i evropske integracije, 2. oktobra 2012. godine bio izabran za 1. koopresjednika zajedničkog savjetodavnog Odbora CG-EU. Obavlja funkciju člana Savjeta za saradnju sa NVO, kao i niz značajnih funkcija u nevladinom sektoru i sportskim društvima. Kroz angažman u AMM-u, AMSEE-u i CEC-u daje značajan doprinos povezivanju menadžera i poslovnih ljudi sa prostora Ex Jugoslavije, kao i sa kolegama iz EU. Pored velikog broja objavljenih tekstova i intervjua na temu ekonomije, regionalne saradnje i evroatlanskih integracija bio je učesnik na važnim međunarodnim konferencijama i događajima.