office@amm.co.me +382 67 933 000

Ivan Vučinić

Član Odbora za digitalnu transformaciju

Ivan Vučinić rođen je 1978. godine. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Usavršavao se kroz brojne kurseve i seminare u Njemačkoj, Srbiji, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Ivan Vučinić je u CKB-u od 1997. godine. Od 2003. do 2006. godine obavljao je funkciju zamjenika direktora Odjeljenja za distribuciju proizvoda, da bi nakon toga bio imenovan za direktora Procesing centra za kartice. Od 2010. do 2011. godine obavljao je funkciju direktora IT i kartičnog poslovanja CKB-a. Od 2015. do 2019. godine bio je direktor Direkcije za IT i logistiku. Trenutno je na poziciji izvršnog direktora za IT i operacije. Član je više stručnih asocijacija i koautor brojnih publikacija.