office@amm.co.me +382 67 933 000

Jadranka Đurković

Članica Odbora za HR, trening i edukaciju

Jadranka Đurković, profesorica engleskog jezika i književnosti, svoju profesionalnu karijeru započela je u obrazovnim institucijama, duže vrijeme se bavi upravljanjem ljudskim resursima u državnoj upravi kroz primjenu evropskih standarda i principa iz te oblasti. Pokriva poziciju pomoćnika direktora Uprave za kadrove, zadužena za obuku i razvoj kadrova. Stručno se usavršavala u oblasti ULJR u prestižnim školama i institucijama kao što su francuska škola za funkcionere ENA, evropski Institut za javnu upravu EIPA, u Maastruchu. Svoj doprinos dala je kroz angažman u raznim tijelima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Član je Upravnog odbora i osnivač prve međunarodne organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, Škole za državnu upravu ReSPA, član Savjeta za obuku lokalnih službenika, član Upravnog odbora NISPAcee (mreža škola i institucija za obuku centralne i istočne Evrope) sa sjedištem u Bratislavi, član je Komisije za evropske integracije KEI, član radne grupe Svjetske banke PULSAR. Učestvovala je u raznim projektima kao rukovodilac i nacionalni koordinatro projekata. Dobitnica je NISPAcee nagrade za zasluge u Pragu, zbog izuzetnog doprinosa u oblasti upravnog obrazovanja.