office@amm.co.me +382 67 933 000

Ljiljana Mršović

Članica Odbora za HR, trening i edukaciju

Ljiljana Mršović rođena je u Pljevljima 1963. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1986.godine, pravosudni ispit položila 1990.godine, a notarski ispit 2010.godine. Do decembra 2001.godine radila u pravosudnim organima: Osnovnom sudu, Osnovnom javnom tužilaštvu, Vojnom pravobranilaštvu kao i 5 godina kao advokat. Od decembra 2001.godine zaposlena je u AD Sava osiguranju (tada Montenegro osiguranju) na poziciji rukovodioca sektora/službe za opšte pravne i kadrovske poslove, a od 2017. godine je na poziciji rukovodioca Samostalne službe za ljudske resurse. Posjeduje sertifikat za procjenu i interpretaciju Insights MDI profila od 2018.godine. Završila više treninga i obuka iz oblasti radnog zakonodavstva, nabavki, zaštite na radu i oblasti ljudskih resursa: Menadžment ljudskih resursa, Menadžment u savremenim kompanijama, Feedback, Efikasno upravljanje vremenom, Emocionalana inteligencija u biznisu, Donošenje odluka i slično.