office@amm.co.me +382 67 933 000

Nikola Milović

Član Odbora za digitalnu transformaciju

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Podgorici, pripravnički staž obavlja u kompaniji Neksan iz Nikšića, u vremenu kada je ova komapnija upravljala Željezarom Nikšić i sa nekoliko drugih kompanija iz Nikšića. Nakon polugodišnjeg rada u Privrednoj komori CG, u martu 2006. godine započinje rad u Hipotekarnoj banci. U početku je obavljao poslove komercijaliste za odnose sa građanima, nakon pola godine sa pravnim licima. Već krajem 2007. godine dobija prvi menadžerski izazov da bude rukovodilac ekspoziture Podgorica, nakon toga i filijale Nikšić i krajem 2008. godine preuzima funkciju direktora poslovne mreže Hipotekarne banke. Od 2014. godine obavlja poslove direktora Sektora podrške i organizacije i u svojoj nadležnosti pokriva pet službi Banke: Službu za podršku poslovanju-Back office, Službu kredit procesinga, Službu informatike, Službu za razvoj i primjenu aplikacija i Kontakt centar. U dosadašnjoj karijeri je bio uključen u sve razvojne i organizacione promjene Banke, stekao mnoge vještine i znanja iz različitih oblasti i naravno, i dalje sa velikim entuzijazmom i energijom koordinira mnoge projekte i oblasti u poslovanju Banke.