office@amm.co.me +382 67 933 000

Prof. dr Božo Krstajić

Član Odbora za digitalnu transformaciju

Rođen je 1968. god. u Žabljaku. Na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici diplomirao je 1992. godine, magistrirao 1996. godine i odbranio doktorsku disertaciju 2002. godine. U zvanje docenta je izabran 2003. godine, u zvanje vanrednog profesora 2008. godine, a u zvanje redovnog profesora 2013. godine na UCG. Od 1992. godine stalno je zaposlen na UCG, gdje i sada radi kao redovni profesor na grupi premeta iz računarstva i automatike. Bio je višegodišnji direktor Centra informacionog sistema UCG (preko 12 godina), menadžer lokalne CISCO akademije, gostujući profesor na grupi informatičkih predmeta na University of Shkodres "Luigi Gurakuqi" u Skadru u Albaniji, ICT konsultanat fondacije „Open Society Institute” i ICT konsultant Urban instituta. Bio je član više timova koji su pisali nacionalna strateška dokumenta iz ICT oblasti kao i programa za osnovne i srednje stručne škole iz informatike. Autor je ili koautor dvije monografije, više udžbenika za osnovnu školu iz oblasti informatike i više autorizovanih skripti za potrebe nastave na predmetima na kojima je angažovan. Do sada je objavio preko 150 naučnih i stručnih radovan u časopisima i na konferencijama. Pod njegovim mentorstvom su uspješno završeni: 4 doktorska, 15 magistarskih i preko 150 diplomskih i specijalističkih radova. Recenzirao je više naučnih radova u istaknutim svjetskim časopisima i konferencijama iz oblasti adaptivnih algoritama i računarskih sistema. Koordinirao je i učestvovao u više značajnih evropskih projekata kao predstavnik Univerziteta Crne Gore, a koje finansira Evropska unija u okviru FP6, FP7, TEMPUS, IPA, EUREKA i H2020 programa (SEEREN2, SEE-GRID2, SEE-GRID-SCI, SEERA-EI, GEANT3, NQF&QHE, GEANT3+, HPSEE, EGI-Inspire, DL@WEB, RINGINDEA, FORSEE, CONGRAD, GN4, VI-SEEM, FASTER i NI4OS). Angažovan je od strane više kompanija i institucija u Crnoj Gori i van nje kao stručni ICT projektant ili ekspert, te je projektovao, nadzirao i realizovao više značajnih stručnih projekata. Od strane sudova u Crnoj Gori angažovan je kao sudski vještak za oblast ICT-a. Predsjednik je organizacionog i programskog odbora domaćeg naučno-stručnog skupa »INFORMACIONE TEHNOLOGIJE« koji se već 25 godina organizuje i editor je zadnjih 12 zbornika ove konferencije. Član je programskih odbora tri međunarodne konferencije (“Balkan Conference in Informatics, “RoEduNet Conference: Networking in Education and Research” i „ETIMA 2021”), kao i član Predsjedništva društva ETRAN i programskog odbora INFOFESTA. Višedecenijski je član međunarodne asocijacije elektro inženjera - IEEE i inženjerske komore Crne Gore. Dio sam i Internet zajednice ISOC i Ubuntu zajednice Crne Gore. Menadžer je nacionalnog .me domena (ccTLD manager) i pokretač MREN-a (Montenegrin Research and Education Network) i MIXP-a (Montenegro Internet eXchange Point), te član njihovih odbora. Govori engleski jezik, a služi se i ruskim jezikom.