office@amm.co.me +382 67 933 000

Radovan Radulović

Potpredsjednik AMM-a za oblasti razvoja i preduzetništva, Član Predsjedništva i Upravnog odbora

Radovan Radulović je rođen 1960. godine u Danilovgradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Svoje visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a na Univerzitetu Crne Gore zvanje menadžera u carinama, špediciji i osiguranju. Karijeru je otpočeo u Crnagoracoop fabrici kafe i slatkiša u Danilovgradu, gdje je radio od 1983. do 1996. godine. Postepeno je napredovao na ljestvici do pozicije direktora komercijale. U narednih šest godina radio u je Upravi carina Crne Gore, prvo kao šef graničnog prelaza Dubrakovo, a zatim kao šef grupe za sjever Crne Gore. Od decembra 2005. do decembra 2020. godine, profesionalni angažman je obavljao na poziciji izvršnog direktora i suvlasnika kompanije Montenomaks Control & Logistics. Od 01.01.2021. godine radno je vezan za preduzeća u kojima je osnivač: Family RIN Danilovgrad (dva restorana u PG), RAN Danilovgrad (1 restoran u DG i PUB takodje u DG) kao i E Montenegro Danilovgrad.