office@amm.co.me +382 67 933 000

Slavoljub Popadić

Predsjednik Skupštine AMM-a i Član Predsjedništva

Slavoljub Popadić je rođen 1965. godine. Diplomirao je elektroniku i telekomunikacije na Univerzitetu Crne Gore. Profesionalnu karijeru započeo 1991. godine u Vladinom razvojnom centru - Republičkom sekretarijatu za razvoj, u Podgorici, kao glavni inženjer za mreže i sistem, a potom kao rukovodilac za razvoj mreže sistemskog softvera i hardvera u državnim institucijama Crne Gore. Polovinom 2001. godine počeo je da radi kao izvršni direktor Internet Crna Gora, prvog Internet servis provajdera u Crnoj Gori i jednog od najuspješnijih u regionu u to vrijeme. U aprilu 2005. godine, nakon što je Crnogorski Telekom postao dio Deutsche Telekom grupe, postao je član Izvršnog i upravnog odbora, a pored funkcije izvršnog direktora Internet Crna Gora, preuzeo je i funkciju direktora Razvoja Crnogorskog Telekoma. U avgustu 2006. godine imenovan je za glavnog izvršnog direktora Crnogorskog Telekoma, nadležnog za segment fiksnih servisa u Kompaniji (T-Com), a polovinom 2008. godine je postao član T-Com međunarodnog odbora za marketing. Od maja 2009. godine, poslije pravnog spajanja fiksnog, mobilnog i internet segmenta, postao je glavni izvršni direktor Crnogorskog Telekoma kao integrisane kompanije. Od novembra 2013. pridružio se konsultantskoj kompaniji ADIZES Institute (Santa Barbara USA) i radi za njenu kancelariju za South East Europe ASEE. Od avgusta 2014. godine do aprila 2021. godine bio je na poziciji izvršnog direktora Rudnika uglja Pljevlja.  Od oktobra 2021. godine CEO je kompanije Mermer AD Danilovgrad. U bogatoj karijeri uspješno je vodio veliki broj kompleksnih projekata u Vladi Crne Gore, Crnogorskom Telekomu i Rudniku uglja Pljevlja, od kojih su od posebnog značaja projekti u segmentu unaprijeđenja poslovanja i podizanja efikasnosti kompanija. Aktivan je član Asocijacije menadžera Crne Gore od njenog osnivanja, predsjednik je Skupštine AMM i predsjednik Foruma Izvršnih direktora (CEO Forum). Završio je veliki broj kurseva i treninga namijenjenih top menadžmentu u Njemačkoj, Engleskoj, Mađarskoj, Austriji, Holandiji... Govori engleski i ruski jezik.