office@amm.co.me +382 20 230 778

Stevan Ljumović

Zamjenik predsjednika Odbora za digitalnu transformaciju                                             Stevan Ljumović rođen je 1959. u Cetinju, diplomirani inženjer je elektrotehnike - smjer Elektronika. Višegodišnje bogato iskustvo u oblasti informacionih tehnologija započinje 1987. godine u Republičkom Fondu za penziono i invalidsko osiguranje, kao sistem inžinjer gdje 1989. postaje  Načelnik grupe za sistemski softver i obradu a 1994. godine imenovan je za Pomoćnika generalnog direktora i Rukovodioca Sektora za automatsku obradu podataka.

  1. prelazi za Direktora Centra za informacione tehnologije Pošte CG gdje od 2012. obavlja i funkciju Savjetnika/Koordinatora u Kabinetu izvršnog direktora.
  2. je imenovan za Pomoćnika ministra za informacione tehnologije i telekomunikacije kao Direktor Direktorata za eUpravu.
U periodu od 2017-2019. obavlja konsultantske poslove kao samostalni konsultant a od aprila 2019. obavlja poslove Načelnika odjeljenja za IZIS (Integralni zdravstveni informacioni sistem) i eZdravstvo. U toku svoje profesionalne karijere učestvovao je u velikom broju projekata iz domena ICT: 3G mreže za prenos podataka, Uvođenja VoIP govornica, Informacioni sistem Agencije za ljekove CG, Digitalni certifikat i elektronski potpis - PKI (Javno certifikaciono tijelo)... U svojoj radnoj karijeri je obavljao i niz drugih funkcija: Predsjednik borda direktora AD Rekreaturs – Budva, Predsjednik borda direktora AD TITEX – Podgorica, Predsjednik Jugoslovenskog informatičkog saveza, član Tehničkog komiteta Wireless Montenegro, član ReSPA (Regionalna škola za javnu administraciju), ... Trenutno je Predsjednik Društva informatičara Crne Gore i Nacionalni koordinator za ECDL (Europe Computer Drive License) kao i član CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) i član Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Crne Gore.