office@amm.co.me +382 67 933 000

Stevan Ljumović

Član Odbora za digitalnu transformaciju

Stevan Ljumović rođen je 1959. na Cetinju, diplomirani je inženjer elektrotehnike - smjer Elektronika. Višegodišnje bogato iskustvo u oblasti informacionih tehnologija započinje 1987. godine kao sistem inženjer u Republičkom Fondu za penziono i invalidsko osiguranje, gdje 1989. postaje  načelnik Grupe za sistemski softver i obradu, a 1994. godine imenovan je za pomoćnika generalnog direktora i rukovodioca Sektora za automatsku obradu podataka. Na poziciju direktora Centra za informacione tehnologije Pošte CG prelazi 2007. godine, a od 2012. obavlja i funkciju savjetnika/koordinatora u Kabinetu izvršnog direktora. U 2015. godini imenovan je za pomoćnika ministra za informacione tehnologije i telekomunikacije kao i za direktora Direktorata za eUpravu. Konsultantske poslove kao samostalni konsultant obavljao je u periodu od 2017. do 2019. godine, a od aprila 2019. obavlja poslove načelnika Odjeljenja za IZIS (Integralni zdravstveni informacioni sistem) i eZdravstvo. U toku svoje profesionalne karijere učestvovao je u velikom broju projekata iz domena ICT: 3G mreže za prenos podataka, Uvođenja VoIP govornica, Informacioni sistem Agencije za ljekove CG, Digitalni certifikat i elektronski potpis - PKI (Javno certifikaciono tijelo), ... U svojoj radnoj karijeri je obavljao i niz drugih funkcija: predsjednik Borda direktora AD Rekreaturs - Budva, predsjednik Borda direktora AD TITEX - Podgorica, predsjednik Jugoslovenskog informatičkog saveza, član Tehničkog komiteta Wireless Montenegro, član ReSPA (Regionalna škola za javnu administraciju). Trenutno je predsjednik Društva informatičara Crne Gore i Nacionalni koordinator za ECDL (Europe Computer Drive License) kao i član CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) i član Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Crne Gore.