office@amm.co.me +382 67 933 000

Stevan Šandi

Rođen je 1991. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu. Srednju elektro-ekonomsku školu je završio kao đak generacije, a tokom školovanja je dva puta osvajao drugo mjesto na državnom takmičenju iz programiranja i prvo mjesto na državnom takmičenju iz elektronike.      Osnovne i specijalističke akademske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Master studije je završio 2016. godine na istom fakultetu sa prosječnom ocjenom “A” (10.0) nakon odbrane master teze “Komunikacioni modul za evaluaciju sistema za mjerenje sinhrofazora”.    Član je alumnija studentske organizacije BEST, i jedan je od osnivača Ubuntu zajednice Crne Gore kao i Montenegro Opensource portala.       Od 2013. do 2014. godine radio je kao softverski inženjer u kompaniji „Logate“, na razvoju bankarsih softverskih rješenja, a od kraja 2014. godine radio je kao lider IT sektora u kompaniji “IT Systems”. Od 2017. do danas radi kao istraživač saradnik na Univerzitetu Donja Gorica gdje pored učešća na više, inovativnih i naučno-istraživačkih projekata aktivno doprinosi i u izvođenju nastave.        Pored višegodišnjeg komercijalnog iskustva u softverskom inženjerstvu učestvovao je na H2020 projektima TagItWine i DEMETER, inovativnom projektu RTEPMS finansiranom od strane Ministarstva nauke, kao i naučno-istraživačkom projektu DIPOL. Kao doktorand na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije sprovodi istraživanja na polju nauke o podacima i mašinskog učenja.