office@amm.co.me +382 67 933 000

Tatjana Mandić

Članica Upravnog odbora i CEO Foruma

Diplomirani ekonomista, diplomirala 1991. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, prva u generaciji. Radno iskustvo započinje 1991. godine u JPTT saobraćaja Crne Gore, gdje je obavljala poslove bilansiste; od 1999. godine radi u Pošti Crne Gore gdje je obavljala funkciju šefa Računovodstva. U Društvu za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. je od njegovog osnivanja, prvo kao koordinator grupe poslova za fakturisanje, upravljanje i naplatu potraživanja, a od 2008. godine kao šef Računovodstva. U junu 2013. godine dolazi na funkciju zamjenika direktora Sektora za ekonomske poslove a od 15. decembra 2016. godine imenovana je za direktora Sektora za ekonomske poslove. U toku radnog angažmana radi na svim većim projektima u kompaniji od kojih su najznačajniji uvođenje računovodstveno finansijskog aplikativnog rješenja Navision, akvizicije kablovskih operatera te njihove integracije u MTEL. Tokom 2012. godine obavlja funkciju ovlašćenog zastupnika Privrednog društva Fibernet d.o.o, a u periodu od kad je MTEL postao 100% vlasnik Media Net-a, pa do momenta integrisanja istog u Društvo, obavljala je funkciju izvršnog direktora Media Net-a. Od 2018. godine je radila kao dio tima Telekom Srbija grupe na akviziciji oko 20 kablovskih operatora koji su pripojeni Telekomu Srbija, a radila je na projektu implementacije SAP-a u Društvu i bila vođa projekta implementacije elektronske fiskalizacije. Posjeduje niz sertifikata u oblasti računovodstva kao i zvanje Sertifikovanog računovođe po programu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Pored funkcije direktora Sektora za ekonomske poslove, od 11. juna 2021. godine, po imenovanju Odbora direktora Društva, obavlja funkciju izvršnog direktora Društva za telekomunikacije  “MTEL” d.o.o. Majka dvoje djece.