office@amm.co.me +382 67 933 000

Vinko Nikić

Predsjednik Odbora za ekonomiju i finansije

Dr Vinko Nikić je u Lovćen banci od njenog osnivanja, od avgusta 2014. godine. Za angažman u Lovćen banci ga je preporučilo 20-ogodišnje iskustvo na različitim rukovodećim pozicijama, od čega više od 15 godina u oblasti računovostva i finansija. Trenutna pozicija glavnog izvršnog direktora Lovćen banke podrazumijeva ovlašćenja u izvršnom rukovođenju bankom, predstavljanju i zastupanju banke, upravljanju ljudskim i drugim resursima, izvještavanju o poslovanju Odboru direktora, te drugim zainteresovanim stranama, i ostalim poslovima u skladu sa zakonom i Statutom Banke. U periodu od 1992-1999. godine radio je u preduzeću Tranšped Beograd, kao direktor filijale u Kotoru. Od 1999-2012. godine pokrivao je različite funkcije u kompaniji Jugopetrol AD Kotor, od šefa računovodstva i finansija, do finansijskog direktora. Od 2012-2014. godine na poziciji je menadžera PricewaterhouseCoopers Montenegro, da bi nakon toga prešao u Lovćen banku. Pored angažmana u Banci, profesor je na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu i Pomorskom fakultetu u Baru, gdje je do skoro bio i dekan fakulteta. Aktuelni je predsjednik Upravnog odbora Instituta Sertifikovanih računovođa Crne Gore i član Skupštine FEE (Evropske federacije računovođa) sa sjedištem u Briselu. Vinko Nikić je i potpredsjednik Asocijacije Menadžera Crne Gore (AMM), kao i punopravni član Evropske Asocijacije menadžera. Već nekoliko godina je stalni učesnik mnogih Međunarodnih konferencija i workshopova Svjetske banke. Bio je član radnih grupa za izradu zakonskih rješenja prevashodno iz oblasti računovostva i finansija. Diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru - smjer organizacione nauke i stekao magistarsku titulu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore gdje je i doktorirao na temu „Slobodne zone u funkciji povećanja izvoza i podsticaja zapošljavanja“.