office@amm.co.me +382 67 933 000

Vladan Tabaš

Predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju, Član Predsjedništva i Upravnog odbora

Vladan Tabaš rođen je 1965. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Pljevljima, a Elektrotehnički fakultet, u Podgorici. Za vrijeme studija bio je student prodekan fakulteta i student prorektor univerziteta. Informatičku karijeru je započeo kao student održavanjem PC opreme na Tehničkim fakultetima i kao predavač na prvim IT kursevima u Crnoj Gori koje je organizovao ETF. Privatno preduzeće “ČIKOM” osnovao je jula 1993. godine kao jednu od prvih IT firmi u zemlji. Vladan Tabaš je bio direktor PP Čikom (1993 - 1999), ComNET Crna Gora (1999 - 2003) i sada je Generalni direktora Čikoma (od 2003. godine). Osnovao je kompaniju ComNet CG, lidera u projektovanju i izradi računarskih mreža i IT Advanced services, za razvoj softvera. Profili, znanje i iskustvo 56 zaposlenih, praćenje standarda (ISO 9001, 20000 i 27001), ugovori sa najvećim IT vendorima i tijesna saradnja sa korisnicima donijeli su uspjeh Vladanovoj poslovnoj filozofiji „Informatika sa ljudskim likom“. Vladan Tabaš slijedi viziju aktivnog kreiranja i modelovanja informatičke evolucije Crne Gore. Dokaz kontinuiteta kvaliteta Čikom-a su i nagrade, ističemo - Privredne komore CG za najbolje poslovne rezultate u 2006. godini, Direkcije za razvoj MSP 2006. i 2007. godine (III i II mjesto), INFOFEST-a za najbolju kompaniju 6 puta i Microsofta „Country Partner of the Year“ na svjetskim konferencijama, tri puta. Vladan Tabaš je bio inicijator osnivanja i prvi predsjednik Odbora za ICT u PKCG, a u dva mandata i član Upravnog Odbora Komore. Član je Upravnog odbora AMM-a i predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju, a aktivan je i u Komitetu za borbu protiv sive ekonomije i za digitalnu transformaciju AmCham-a. Dobitnik je specijalnog priznanja od strane Upravnog odbora Asocijacije menadžera Crne Gore pod nazivom “Digitalni lider”, za doprinos u oblasti digitalizacije Crne Gore u 2018. godini.