office@amm.co.me +382 67 933 000

Zoran Milovanović

Član Upravnog odbora i CEO Foruma

Zoran Milovanović rođen je u Kruševcu 1972. godine. Nakon završene Matematičke gimnazije u Kruševcu diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Njegova impresivna karijera započinje u Telekomu Srbija gdje je radno angažovan na liderskim pozicijama u periodu od 1996. do 2016. godine. Vršio je funkciju direktora u različitim Sektorima Telekoma Srbija. Na funkciji direktora Sektora za eksploataciju i održavanje mreže upravljao je projektima od značaja na nivou Telekoma Srbija, dok je kao direktor Sektora za multimedijalne usluge doprinio implementaciji najsavremenijih rješenja u toj oblasti. Sa pozicije direktora Sektora za zaštitu od fraud-a upravljao je, pored ostalog, razvojem i primjenom poslovnih procedura zaštite za sve telekomunikacione usluge u portfelju Telekoma Srbija. Učestvovao je na nekoliko važnih projekata Telekoma Srbija među kojima se izdvajaju: izgradnja međunarodne mreže Telekoma Srbija, uvođenje IPTV-a u Srbiji, izgradnja mreže za distribuciju TV signala, Satelitske stanice Prilike u Ivanjici i mnogi drugi. Od 2016. godine prelazi na poziciju Service Fraud menadžera u kompaniji Telenor Srbija. Bogato iskustvo u rukovođenju, uz poznavanje trendova telekomunikacija kao i razumijevanje regionalnog tržišta decembra 2019. godine kandidovalo ga je na poziciju Specijalnog savjetnika izvršnog direktora u kompaniji MTEL. Od 27. novembra 2023. godine je imenovan za Izvršnog direktora kompanije MTEL. Govori engleski i ruski jezik. Oženjen je i otac je dvoje djece.