office@amm.co.me +382 67 933 000

Zoran Savić

Zamjenik predsjednika AMM-a, Član Predsjedništva i Upravnog odbora

Zoran Savić, rođen je 1975. godine. Završio je Fakultet za poslovne studije, na odsjeku za osiguranje i bankarstvo. Zaposlen je u Sava osiguranju AD Podgorica od juna 2010. godine, na poziciji šefa Službe za poslovno osiguranje, da bi od juna 2011. godine preuzeo funkciju direktora Sektora za prodaju osiguranja. Prije dolaska u Sava Montenegro, u periodu od januara 1996. do 2000. godine, radio je u dilersko brokerskom centru Max Dill, nakon čega prelazi u Diners Club International, gdje je do 2010. godine bio zadužen za komercijalne poslove.