office@amm.co.me +382 67 933 000

Odbor za HR, trening i edukaciju

Anastasija Boljević
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Žarko Ivanović
Član Odbora za HR, trening i edukaciju
Jadranka Đurković
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Bojana Tomić
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Žana Zeković
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Sonja Rakočević
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Ivana Jovanović
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Jelena Vuletić
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Tatjana Keković
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Antonia Kelava
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Dejan Boričić
Predsjednik Odbora za HR, trening i edukaciju
Ljiljana Mršović
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Emil Katana
Član Odbora za HR, trening i edukaciju
Dragana Ratković
Članica Odbora za HR, trening i edukaciju
Biljana Radusinović