office@amm.co.me +382 67 933 000

Učimo da plivamo u digitalnom okeanu

Bijeloj knjizi o budućnosti Evrope, 2017, Evropska Komisija ističe da je vjerovatno da će većina djece koja danas kreću u osnovnu školu raditi na poslovima koji još ne postoje. Zbog toga će biti neophodno značajno ulaganje u cjeloživotno učenje. Nije više dovoljno mladima prenijeti unaprijed određen skup vještina ili znanja jednokratno već oni treba da razvijaju veoma širok raspon kompetencija (npr. otpornost na greške, sposobnost prilagođavanja promjenama, i td.) čitavog života. Obrazovanje i učenje nije više samo priprema za život, već istovremeno i način života savremenog čovjeka.

Ključne kompetencije

Ključne kompetencije su one koje su potrebne svim pojedincima za personalni razvoj, zapošljavanje kao aktivnu uključenost u društvu. Sastoje se od znanja, vještina i stavova, te prevazilaze pojam akademskog znanja. U Evropskom referentnom okviru ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje iz 2006. definisano je osam ključnih kompetencija: komunikacija na maternjem jeziku; komunikacija na stranom jeziku; matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji; digitalna kompetencija; učiti kako učiti; interpersonalne i građanske kompetencije; preduzetništvo i kulturološka ekspresija.

Zbog brze digitalne trasformacije društava, digitalna kompetencija se izdvaja, prva među jednakima, kao esencijalna za učenje, rad i aktivno učešće u društvu.

Digitalne kompetencije

Termin “digitalne kompetencije” ili “digitalna kompetencija” se odnosi na skup znanja, vještina i sposobnosti neophodnih za samostalnu i kvalitetnu upotrebu digitalnih tehnologija, za pribavljanje informacija, komuniciranje i riješavanje raznih problema, u svim aspektima života.

Dodatno, digitalna kompetencija kao transverzalna kompetencija, pomaže u savladavanju ostalih ključnih kompetencija kao što su komunikacija, jezičke vještine ili osnovne vještine u području matematike i prirodnih nauka.

Digitalna kompetencija je danas važna poput pismenosti ili matematičke pismenosti pa su stoga potrebni pojedinci s digitalnim kompetencijama koji znaju ne samo upotrebljavati najsavremenije tehnologije već se i baviti inovacijama i prednjačiti u njihovoj upotrebi.

Evropski okvir za digitalne kompetencije (DigComp)

Istraživanja Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Evropske komisije o učenju i vještinama za digitalnu eru je započelo 2005. godine. Glavni cilj istraživanja bio je da se obezbijedi potpora politikama Evropske komisije kako bi se efikasnije nosile s porastom novih (digitalnih) vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, lični razvoj i socijalnu uključenost. Na ove teme sprovedeno je više od 20 velikih studija i objavljeno više od 100 različitih publikacija. Evropski okvir digitalnih kompetencija, poznat i kao DigComp, nudi alat za poboljšanje digitalne kompetencije građana. DigComp je razvio JRC kao naučni projekat. Prvi put objavljen 2013. godine, DigComp je postala referenca za razvoj i strateško planiranje inicijativa za digitalne kompetencije na evopskom nivou. 2016.-te objavljen je JRC DigComp 2.0, u kojem je terminologije usklađena i prilagođena, a prikazani su i primjeri njegove primjene na evropskom, nacionalnom i regionalnom nivou. Najaktuelnija verzija je DigComp 2.1 koja se temelji na DigComp-u 2.0, sa dodatkom osam nivoa osposobljenosti kao i primjerima upotrebe primijenjene na polju učenja i zapošljavanja.

DigComp identifikuje 21 digitalnu kompetenciju, koje su podijeljene u pet oblasti: informatička pismenost i opismenjavanje podacima; komunikacija i saradnja; stvaranje digitalnog sadržaja; sigurnost i riješavanje problema.

Primjeri upotrebe digitalnih kompetencija

Na intuitivan i ilustrativan način DigComp 2.1 nudi čitav set primjera primjene digitalnih kompetencija u različitim scenarijima kao što su zapošljavanje ili učenje. Slijede neki od njih:

  • traženje posla
  • priprema kratkog izvještaja na zadanu temu
  • organizacija događaja
  • priprema grupnog rada sa kolegama
  • priprema kratkog tutorijala za obuku kolega na temu nove procedure koja se primjenjuje u kompaniji
  • priprema prezentacije na zadanu temu I prezentovanje iste kolegama
  • korišćenje naloga na socijalnim mrežama za dijeljen informacija u kompaniji
  • korišćenje školske platforme za učenje za podjelu interesantnih novosti ili tema
  • korišćenje digitalne platforme za učenje kako bi unaprijedili mogućnosti za karijerni napredak

Stoga, da bi primarno opstali a potom i bili konkurentni u digitalnom okeanu, neophodno je da osvijestimo značaj savladavanja ključnih plivačkih/digitalnih kompetencija a onda i potrebu da iste stičemo i unapređujemo čitavog života.

Autorka teksta: Valentina Radulović, direktorica za inovacije u DigitalBee i članica Odbora za digitalnu transformaciju AMM-a.

Share this: